Staff (Graduate School of Engineering Science)

Prof.
Koh Hosoda

email: hosoda

Assoc. Prof.
Masahiro Shimizu

email: shimizu

Assist. Prof.
Shuhei Ikemoto

personal webpage

email: ikemoto

Secretary
Tomoko Kawamura

email: kawamura

Doctor Student

D3
Liu XiangXiao

email: liu.xiangxiao

D2
Chen Tsung-Yuan

email: chen.tsungyuan

D2
Arne Hitzmann

email: arne.hitzmann

Master Student

M2
Daisuke Ishii

email: ishii.daisuke

M2
Ryo Okunaka

email: okunaka.ryo

M2
Yugo Kajiwara

email: kajiwara.yugo

M2
Kazuma Takahara

email: takahara.kazuma

M2
Ippei Tashiro

email: tashiro.ippei

M2
Hiroaki Masuda

email: masuda.hiroaki

M2
Mitsuhiro Yabu

email: yabu.mitsuhiro

M2
Miyu Yamaguchi

email: yamaguchi.miyu

M2
Satoshi Yamanishi

email: yamanishi.satoshi

M2
Ryuji Yoda

email: yoda.ryuji

M2
Xu Yuntong

email: xu.yuntong

M1
Hiroki Kawashima

email: kawashima.hiroki

M1
Shuichi Kano

email: kano.shuichi

M1
Kanta Kiataiwa

email: kitaiwa.kanta

M1
Taiki Kumi

email: kumi.taiki

M1
Hiroki Kobayashi

email: kobayashi.hiroki

M1
Seiya Hirakawa

email: hirakawa.seiya

M1
Yujiro Fukumoto

email: fukumoto.yujiro

Undergraduate Student

B4
Kenichiro Ohara

email: ohara.kenichiro

B4
Toshiki Kotani

email: kotani.toshiki

B4
Sotaro Sakai

email: sakai.sotaro

B4
Ryu Takahashi

email: takahashi.ryu

B4
Ojiro Matsumoto

email: matsumoto.ojiro

B4
Naoki Yamada

email: yamada.naoki

B4
Joshi Devwrat

email: joshi.devwrat